logo
Kütüphane Kullanımı

Kütüphane Kullanımı


Ödünç Verme
 • FBU Üniversitesi’nin bütün fakülte üyeleri, idari personeli ve öğrencileri Kütüphaneden ödünç yayın alabilirler. Kütüphane kullanıcılarının ödünç alma hakları aşağıda belirtilmiştir.

  . Lisans Öğrencileri : 15 gün süre ile : 3 adet kitap,  
  . Yükesek Lisans ve Doktora Öğrencileri : 20 gün süre ile : 5 adet kitap,
 • . Öğretim Üyeleri : 30 gün süre ile : 5 kitap,
  . İdari Personel : 15 gün süre ile 3 adet kitap ödünç alabilirler.
Kütüphane Kuralları
 • . Kütüphaneye girmeden önce cep telefonları sessiz moda alınmalıdır.
 • . Kütüphane içinde sahibi belli olmayacak şekilde çanta ve özel eşya bırakılmamalıdır.
 • . Kütüphane içinde sigara içilmemeli, tütün ürünleri kullanılmamalı ve su dışında yiyecek ve içecek tüketilmemelidir.
 • . Kullanıcılar Kütüphane personeline ait araçları izinsiz kullanmamalı ve Kütüphane içindeki araç ve malzemelerin yerlerini değiştirmemelidir.
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kullanıcılar herhangi bir materyalin tamamını fotokopi vb. şekilde çoğaltamazlar.
 • . Zamanında iade edilmeyen yayınlar için günlük gecikme cezası uygulanır. Geciken kaynaklar için Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden, kullanıcılara düzenli olarak hatırlatma mesajları gönderilir.
 • . Hatırlatma mesajı gönderilmemiş olması kullanıcının ceza yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 • . Cezalarla ilgili kurallar fakülte üyeleri ve idari personel için de aynen uygulanır.
 • . Ödünç alınmış bir kaynağı kaybedilmesi halinde yayının güncel fiyatı kullanıcı tarafından kütüphaneye ödenir.
 • . Kullanıcı almış olduğu yayın - yayınları 30 günden fazla geciktirdiğinde ya da ceza miktarı üst limite ulaştığında Kütüphane hesabı 1 dönem boyunca kapatılır ve ödünç yayın verilmez.
 • . FBU Üniversitesi ile ilişiğini kesmesi durumunda olan Üniversite personeli ve öğrenciler üzerlerinde ödünç alınmış yayın ve Kütüphane cezası olmadığını belgelemek durumundadırlar.
Log in to your account:

Giriş yapmak için kullanıcı adınızı @fbu.edu.tr uzantısı olmadan giriniz.

Powered by Koha