logo
Başlıksız Belge

Arxiv.org

Bilgisayar Bilimleri, Biyoloji, Ekonomi, Fizik, İstatistik ve Matematik konularında 1.000.000  elektronik kaynağa açık erişim sağlayan veri tabanıdır.

Arkitekt

Arkitekt Dergisi veri tabanı, Zeki Sayar Anma Programı (2010-2012) kapsamında Mimarlar Odası tarafından hazırlanmışt

 Asosİndeks

Fen, Sağlık ve Sosyal bilimler alanında yayın yapan dergileri indekslemek ve dergilerde yayınlanan makalelere yapılmış atıfları araştırmacılara sunar.

BASE Bielefeld Academic Search Engine 

BASE Bielefeld University Library Open Access Databases (Bielefeld Academic Search Engine) felsefe, psikoloji, sosyololoji, edebiyat, tarih, dil bilim, teknoloji ve sanat konularında 60 Milyonun üzerinde tam metin içeriğe erişim sağlamaktadır.

Belleten

T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Türk Tarih Kurumu Dergisi dört ayda bir yayınlanır 1. sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.

Beacon eSpace   

BEACON eSpace malzeme bilimi ve mekanik konularında yayınları içeren  açık erişimli veritabanıdır.

BioRxiv   

BioRxiv yaşam bilimleri konusunda yayınları içeren açık erişimli bir veritabanıdır.?

CERN Accelerating Science 

Parçacık fiziği konusunda bibliyografik kayıtlar, tam metin makaleler, e-kitaplar ve fotograflar içermektedir.

Creative Commons

Creative Commons yazarlara, bilim adamlarına, sanatçılara ve eğitimcilere kendi çalışmalarını kaydedebilecekleri ücretsiz araçlar sunmaktadır.?. 

Crossref

Açık erişimli bilimsel dergilerde yayınlanan tam metin makaleler, kitaplar ve standartlar Erişilebilen Yıllar Erişim yılları çeşitlilik göstermektedir. 

Danıştay Dergisi

T.C. Danıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan dergii 109. sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.

DART- Europe

27 Avrupa Ülkesinden 541 üniversitenin 420.000 civarı açık erişim araştırma tezine erişim imkanı sağlamaktadır.

DergiPark

Türkiye akademik Dergi Portalı

Devlet Arşivleri

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi arşivleri) yayınları

Dimensions  

Dijital Bilim CEO'su Daniel Hook tarafından dünyadaki 100'den fazla önde gelen araştırma organizasyonu ile işbirliği içinde altı Dijital Bilim şirketi tarafından geliştirilen Dimensions, küresel araştırma alanını keşfetmek, anlamak ve analiz etmek için daha iyi ve daha hızlı bir yol sağlayarak keşfetme ve yenilik engellerini ortadan kaldırarak 90,965,052 makalenin ücretsiz arama ve alıntı verilerini sunmaktadır.

Ulusları indekslerde ( Web of Science - Scopus ) yer almayan dergi makalelerinin alıntı verilerini takip edebilirsiniz.

DOAB - Directory of Open Access Books   

DOAB'ın temel amacı Açık Erişimli kitapların keşfedilebilirliğini artırmaktır. DOAB veritabanı 76 yayıncıdan 2.256 açık erişimli kitap barındırır.

DOAJ - Directory of Open Access Journals.

 DOAJ, bilimsel hakemli dergilerdeki makaleleri ücretsiz olarak sunan tam metin bir veritabanıdır. Veritabanı her dilde ve konuda makale içerir. 

EBSCO Open Dissertations 

 EBSCO ve BiblioLabs iş birliği ile oluşturulan EBSCO Open Dissertations™, 800.000'den fazla teze erişim sağlayan yeni, ücretsiz elektronik tez veri tabanıdır.

 Econbiz   

EconBiz, Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, işletme, muhasebe ve benzeri alanlarda sahip olduğu zengin içeriğe sahip bir veritabanıdır

 Europeana Collections     

"Europeana" veritabanı; Avrupa'nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 15 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.

 Free ebooks by Project Gutenberg 

Project Gutenberg, 53.000'den fazla ücretsiz e-kitabı erişime sunuyor..

 Google Akademik 

Google Scholar( Google Akademik), sadece akademikmakaleler ve konularda arama yapan bir arama motorudur. 

MIT Theses 

MIT Library koleksiyonunda 1800'lü yılların yılların ortalarına kadar tamamlanmış 40.000'den fazla tez içermektedir.

Mimarlık Dergisi (1963-2018 )  

Mimarlık dergisi, Türkiye Mimarlar Odası tarafından 1963 yılından beri yayımlanan, Türkiyenin en uzun soluklu ve en yüksek tirajlı mimarlık dergisidir.

 OECD iLibrary 

OECD’nin yayınlarını içeren veritabanıdır. İktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında; arşivleri ile birlikte 300’e varan süreli yayın, 9.900 kitap (3.780’ü çok dilde özet ile), 35.600 kitap bölümü, 2.700 toplantı bildirisi, tam metin dokümanların içinde yer alan erişilebilir formatta 34.000 Excel dosyası, direkt erişilebilir ve taranabilir 5.000 Excel dosyası, OECD.Stat ile 1960’tan günümüze arşivleri ile 300 veri setine ve 5 milyardan fazla veriye erişim sağlar.

OpenAIRE 

Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veritabanıdır. 

Open Culture 

Ücretsiz sesli kitap, film ve e-kitap bulabilir, ücretsiz eğitimlere katılabilir, İspanyolca, Rusça, Latin, Korece gibi birçok dili öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda blog yazılarıyla bambaşka dünyaları keşfedebilirsiniz. 

Open Library 

Kütüphanelerarası ödünç kitap alabilme ve dünya klasik edebiyatından 1.000.000'dan fazla ücretsiz e-kitaba tam metin erişim mümkündür.. 

Online Course

Yale, MIT, Stanford, Harvard ve Michigan gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden açık online dersler. Harvard, Princeton ve MIT'ten profesörlere ait ders notları, videolar, sesli konferanslar, açık üniversite derslerinden oluşan bir koleksiyonu içeren kapsamlı ve ücretsiz bir kaynaktır.

PQDT Open 

ProQuest Tezler ve Küresel Tezler :
Lisansüstü tezlerin en büyük havuzu 3,8 milyon eser içeriyor - her yıl 100'in üzerinde büyüme gerçekleşiyor. Uluslararası kapsamda - 88 ülkedeki üniversitelerden alınan içerikler 3000 kurum tarafından erişilir - her ay 45.000'den fazla indirme gerçekleşiyor.r.

Sayıştay Dergisi 

T.C. Sayıştaş Başkanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde yayımlanan dergi 1. sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.

SciELO - Scientific Electronic Library Online 

Bilimsel dergilerin yanısıra içeriğinde kitap, biyolojik çeşitlilik mirası kütüphanesi gibi veritabanları mevcuttur.

SpringerOpen 

Springer Yayınevinin açık erişim dergi ve kitaplarına erişim sağlanabilir

SSRN Search eLibrary  

Social Science Research Network SSRNeLibrary, 24 disiplinde 325.365 araştırmacıdan 705.591 araştırma makalesi sunmaktadır.

T.C. Resmi Gazete

T.C. Resmi Gazete sayılarına erişim sağlar.

Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

TDV İslâm Ansiklopedisi, İslâm ilimleri ve İslâm düşüncesinin yanı sıra beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılacak araştırmalar için kapsamlı bir kaynaktır.

Türk Patent Enstitüsü 

Türk Patent Enstitüsü yayınlarına ücretsiz erişim sunar.

Türk Eğitim İndeksi 

Türk Eğitim Yayınları.

Türkiye Akademik Arşivi  

Türkiye'de parçalı durumda bulunan ve açık erişime uygun bilimsel akademik içeriklerin, tek merkezden ve yaygın olarak ulaşılabilmesini sağlanması amaçlanmıştır.

Bu, içeriklere hem ülke içinden hem de uluslararası alanlardan daha kolay ve güvenilir olarak ulaşılabilmesini sağlayacaktır. 

Türkiye'de çalışan akademisyen ve araştırmacıların, ayrı ayrı kurumların arşivlerine ulaşmaları hem her zaman mümkün değil hem de külfetli bir iştir. Bilgiye daha kolay ve istikrarlı ulaşılabilmesini temin amacıyla bu uygulamanın geliştirilmesine karar verilmiştir..

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanakları  

TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihli ilk toplantıdan bugüne,? TBMM, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi, Milli Birlik Komitesi, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi’nden meydana gelen Parlamentonun tüm tutanakları.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu  

Türkiye Yazma Eserleri e-kitapları

Türk Sineması Araştırmaları  

Türk sineması ile ilgili film, kişi, kitap, dergi, makale, söyleşi ve tez kategorilerinde sistematik künyelerin bulunduğu, yazılı, görsel ve işitsel belgelere dair arşiv veritabanı çalışmalarının yürütüldüğü bir Türk sineması internet platformudur. 

ULAKBİM Veritabanları  

TÜBİTAK / ULAKBİM tarafından geliştirilen Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Türk Tıp, Yaşam Bilimleri ile TÜBİTAK Destekli Projeler veritabanları.

YÖK Ulusal Tez Merkezi

Elektronik Tez Arşivi çalışması ile sayısal ortama taşınan tezlerden, yazarları tarafından "çoğaltması ve yayımı için” izin verilmiş olanlara tam metin (pdf) olarak erişim sağlar.

YÖK Akademik  

Yükseköğretim Akademik arama motoru

 

 

 

 

 

Log in to your account:

Giriş yapmak için kullanıcı adınızı @fbu.edu.tr uzantısı olmadan giriniz.

Powered by Koha