logo

Futbol ve küreselleşme /

Boniface, Pascal.

Futbol ve küreselleşme / Pascal Boniface ; çeviri İsmail Yerguz. - 1. baskı. - İstanbul : NTV Yayınları, 2007. - 196 sayfa ; 19 cm. - NTV Yayınları ; 5. .

İncludes bibliographical references.

9789756690642


Futbol--Siyasal açıdan.
Soccer--Political aspects.
Milliyetçilik ve spor.
Nationalism and sports.
Küreselleşme.
Globalization.

GV943.9.S64 / B65719 2007

Powered by Koha