logo

Sık karşılaşılan spor yaralanmaları ve ilk müdahale /

Salcı, Yaşar,

Sık karşılaşılan spor yaralanmaları ve ilk müdahale / Yaşar Salcı, Leyla Yılmaz, Emre Ak, Feza Korkusuz ; genel yayın yönetmeni Levent Gönül ; kapak tasarımı İdil Aba. - 3. bs. : Ağustos 2014. - 89 s. : res. ; 20 cm. - ODTÜ Yayıncılık. ODTÜ Bilim ve Toplum Kitapları Dizisi. . - ODTÜ Yayıncılık. ODTÜ Yayıncılık. ODTÜ Bilim ve Toplum Kitapları Dizisi. .

İçindekiler içerir. Includes contents.

Includes bibliographical references (85-89 p.). Bibliyografta 85-89 s.

"Günümüzde sağlıklı yaşamın en önemli belirleyicilerinden birisinin düzenli spor yapmak olduğu bilinmektedir. Ancak spor yaparken spor yaralanmalarından korunmak veya yaralanma oluştuğunda doğru girişimde bulunmak önemlidir. Gerekli önlemler alındığında spordan zevk alınabileceği gibi kalıcı yaralanmalar da önlenebilmektedir. Böylece spor bir yaşam biçimi olarak kabul edilmektedir.
Bu kitap spor yaparken oluşabilecek olası yaralanmaları, bu yaralanmalardan korunma yöntemlerini ve yaralanma durumunda uygulanması gereken ilkyardım ilkelerini okuyucuya yalın bir dille sunmayı hedeflemiştir."--(arka kapak).

9789944344449


Sport injuries.
Sports--Medicine.
Atletic injeries.
Orthopedics.

RD97 / .S55 2014

Powered by Koha