logo

Spor : yöneticiliği ve istihdam alanları /

Donuk, Bilge, 1977-

Spor : yöneticiliği ve istihdam alanları / Bilge Donuk. - 1. bs. : Ocak 2005. - 196 s. : tabl. ; 20 cm. - Ötüken ; Kültür Serisi ; 589. 267. . - Ötüken. Ötüken ; 589. Ötüken. Kültür Serisi ; 267. .

İçindekiler içerir. Includes contents.

Bibliyografya 192-196 s. Includes bibliographical references (192-196 p.).

Günümüzde, spor yöneticiliği bir meslek olarak kabul edilmekte ve bugünkü spor potansiyeline rağmen sporun amatörce, sadece hevesle yada sevgiyle yönetilmeyeceği bilmektedir. Bu nedenle, spor alanında görev alacak spor yöneticilerinin, bu işi sevmelerinin yanında, kişisel beceri, tecrübe, mesleki bilgi ve spor yöneticiliği eğitimine sahip olmaları gerekir. Spor yöneticisi olmak isteyenler, en azından antrenörlük kurslarında olduğu gibi bir dizi eğitimden geçirilmelerine ihtiyaç vardır.

9754375054


Sports administration--Turkey.

GV713 / .D66 2005

Powered by Koha