logo

Vergiden kaçınmanın önlenmesi : ulusal ve uluslararası vergi hukukunda alınan önlemler = preventing tax avoidance : national and international tax law measures /

Vergiden kaçınmanın önlenmesi : ulusal ve uluslararası vergi hukukunda alınan önlemler = preventing tax avoidance : national and international tax law measures / Preventing tax avoidance : national and international tax law measures. editör = editor Billur Yaltı. - 1. baskı. - İstanbul : Beta, 2014. - viii, 507 pages ; 24 cm. - Beta Yayın no ; Uluslararası Vergi Hukuku Konferansları Serisi ; 3117. 2. .

Includes bibliographical references.


Text in Turkish and English.

9786053331445


Tax evasion.
Vergi kaçırma.
Tax evasion (International law).
Vergi kaçakçılığı (Uluslararası hukuk).

K4486 / .Y35 2014

Powered by Koha