logo

Dış politika : karşılaştırmalı bir bakış /

Dış politika : karşılaştırmalı bir bakış / derleyen Faruk Sönmezoğlu, Özgün Erler Bayır. - İstanbul : Der Yayınları, 2014. - 642 sayfa ; 24 cm. - Der Yayınları Yayın no ; 448. .

İncludes bibliographical references and index.

9789753534246


International relations.
Uluslararası ilişkiler.
World politics.
Dünya politikalrı.
International relations--Political aspects.
Uluslararası ilişkiler--Politik yönler.


Turkey--Foreign relations.
Türkiye--Yabancı ilişkiler.

JZ1310 / .D57 2014

Powered by Koha