logo
Sander, Oral.

Siyasi tarih / Oral Sander. - 17. baskı. - Ankara : İmge, 2008. - 2 c. <1,2> ; 21 cm.

İlkçağlardan 1918'e.-- 1918-1994. cilt 1. cilt 2.

9789755330433


Dünya tarihi.
World history.
Dünya politikası
World politics.
Uluslararası ilişkiler.
International relations.

D299 / .S26 2008

Powered by Koha